به نام روحانی به کام اصلاح‌طلبان / تعجب زیباکلام از حضور استاندار مازندران در همایش

به نام روحانی به کام اصلاح‌طلبان / تعجب زیباکلام از حضور استاندار مازندران در همایش
مراسم سالگرد 24 خرداد در ساری در حالی برگزار شد که دعوت‌نامه‌ها به نام پیروزی دولت اعتدالیون بود ولی رنگ بوی مراسم همه و همه‌اش اصلاح‌طلبی بود.

به نام روحانی به کام اصلاح‌طلبان / تعجب زیباکلام از حضور استاندار مازندران در همایش

مراسم سالگرد 24 خرداد در ساری در حالی برگزار شد که دعوت‌نامه‌ها به نام پیروزی دولت اعتدالیون بود ولی رنگ بوی مراسم همه و همه‌اش اصلاح‌طلبی بود.
به نام روحانی به کام اصلاح‌طلبان / تعجب زیباکلام از حضور استاندار مازندران در همایش

مرکز فیلم

View more posts from this author