بودجه‌ای که در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته در طول تاریخ بی‌سابقه است

بودجه‌ای که در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته در طول تاریخ بی‌سابقه است
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: بودجه و اعتباری که هم‌اکنون در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است و از دولت تقاضا داریم به تعهدات خود در بخش بهداشت و درمان عمل کند.

بودجه‌ای که در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته در طول تاریخ بی‌سابقه است

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: بودجه و اعتباری که هم‌اکنون در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است و از دولت تقاضا داریم به تعهدات خود در بخش بهداشت و درمان عمل کند.
بودجه‌ای که در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته در طول تاریخ بی‌سابقه است

View more posts from this author