بودجه دهیاری‌ها 2 برابر افزایش یافت

بودجه دهیاری‌ها 2 برابر افزایش یافت
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: با هماهنگی و پیگیری‌های خوبی که انجام شد، بودجه 97 دهیاری‌ها حدود دو برابر نسبت به سال 96 افزایش یافت.

بودجه دهیاری‌ها 2 برابر افزایش یافت

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: با هماهنگی و پیگیری‌های خوبی که انجام شد، بودجه 97 دهیاری‌ها حدود دو برابر نسبت به سال 96 افزایش یافت.
بودجه دهیاری‌ها 2 برابر افزایش یافت

View more posts from this author