بودجه دولت صرف خرید کالاهای خارجی نخواهد شد/ ممنوعیت خرید تولیدات خارجی مشابه کالای ایرانی برای همه دستگاه‌های اجرایی

بودجه دولت صرف خرید کالاهای خارجی نخواهد شد/ ممنوعیت خرید تولیدات خارجی مشابه کالای ایرانی برای همه دستگاه‌های اجرایی
معاون اول رئیس جمهور گفت: به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود تا هیچ سازمان و ارگان دولتی و وابسته به دولت هیچ کالای خارجی که مشابه آن در کشور است خریداری نکند و بودجه دولت دیگر صرف خرید کالاهای خارجی نخواهد شد.

بودجه دولت صرف خرید کالاهای خارجی نخواهد شد/ ممنوعیت خرید تولیدات خارجی مشابه کالای ایرانی برای همه دستگاه‌های اجرایی

معاون اول رئیس جمهور گفت: به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود تا هیچ سازمان و ارگان دولتی و وابسته به دولت هیچ کالای خارجی که مشابه آن در کشور است خریداری نکند و بودجه دولت دیگر صرف خرید کالاهای خارجی نخواهد شد.
بودجه دولت صرف خرید کالاهای خارجی نخواهد شد/ ممنوعیت خرید تولیدات خارجی مشابه کالای ایرانی برای همه دستگاه‌های اجرایی

View more posts from this author