بودجه 15 میلیارد تومانی شهرداری محمودآباد در سال 95

بودجه 15 میلیارد تومانی شهرداری محمودآباد در سال 95
رئیس شورای شهر محمودآباد گفت: بودجه مصوب شهرداری محمودآباد در سال‌جاری 15 میلیارد تومان است.

بودجه 15 میلیارد تومانی شهرداری محمودآباد در سال 95

رئیس شورای شهر محمودآباد گفت: بودجه مصوب شهرداری محمودآباد در سال‌جاری 15 میلیارد تومان است.
بودجه 15 میلیارد تومانی شهرداری محمودآباد در سال 95

فروش بک لینک

روزنامه قانون

View more posts from this author