بیابان‌زدایی در جنوب آبیک نیازمند عزم ملی است

بیابان‌زدایی در جنوب آبیک نیازمند عزم ملی است
فرماندار آبیک از راه‌اندازی پاسگاه محیط‌بانی در دشت الله‌آباد این شهرستان خبر داد و گفت: بیابان‌زدایی در جنوب این شهرستان نیازمند عزم ملی است.

بیابان‌زدایی در جنوب آبیک نیازمند عزم ملی است

فرماندار آبیک از راه‌اندازی پاسگاه محیط‌بانی در دشت الله‌آباد این شهرستان خبر داد و گفت: بیابان‌زدایی در جنوب این شهرستان نیازمند عزم ملی است.
بیابان‌زدایی در جنوب آبیک نیازمند عزم ملی است

بک لینک رنک 8

تلگرام

View more posts from this author