بیست و هشتمین شهید مدافع حرم دماوند تشییع شد

بیست و هشتمین شهید مدافع حرم دماوند تشییع شد
بیست و هشتمین شهید مدافع حرم شهرستان دماوند با حضور پرشور مردم شهیدپرور تشییع و خاک‌سپاری شد.

بیست و هشتمین شهید مدافع حرم دماوند تشییع شد

بیست و هشتمین شهید مدافع حرم شهرستان دماوند با حضور پرشور مردم شهیدپرور تشییع و خاک‌سپاری شد.
بیست و هشتمین شهید مدافع حرم دماوند تشییع شد

View more posts from this author