بیشترین ترددهای جاده‌ای کشور در نوروز متعلق به خراسان رضوی است

بیشترین ترددهای جاده‌ای کشور در نوروز متعلق به خراسان رضوی است
استاندار خراسان رضوی گفت: بر اساس آمارها فرماندهی پلیس راهور، از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون بیشترین ترددهای جاده‌ای کشور مربوط به محورهای این استان است.

بیشترین ترددهای جاده‌ای کشور در نوروز متعلق به خراسان رضوی است

استاندار خراسان رضوی گفت: بر اساس آمارها فرماندهی پلیس راهور، از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون بیشترین ترددهای جاده‌ای کشور مربوط به محورهای این استان است.
بیشترین ترددهای جاده‌ای کشور در نوروز متعلق به خراسان رضوی است

View more posts from this author