بیش از 11 میلیون دلار فرآورده لبنی از گمرکات کرمانشاه صادر شد

بیش از 11 میلیون دلار فرآورده لبنی از گمرکات کرمانشاه صادر شد
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: طی چهار ماه نخست سال جاری 11 میلیون و 691 هزار و 94 دلار شیر و خامه شیر به وزن 2 هزار و 922 تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.

بیش از 11 میلیون دلار فرآورده لبنی از گمرکات کرمانشاه صادر شد

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: طی چهار ماه نخست سال جاری 11 میلیون و 691 هزار و 94 دلار شیر و خامه شیر به وزن 2 هزار و 922 تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.
بیش از 11 میلیون دلار فرآورده لبنی از گمرکات کرمانشاه صادر شد

View more posts from this author