بیش از 15 میلیارد دلار کالا از گمرکات استان بوشهر صادر شد

بیش از 15 میلیارد دلار کالا از گمرکات استان بوشهر صادر شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از صادرات بیش از 37 میلیون و 806 تن کالا به ارزش 15 میلیارد و 83 میلیون دلار از گمرکات این استان در سال گذشته خبر داد.

بیش از 15 میلیارد دلار کالا از گمرکات استان بوشهر صادر شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از صادرات بیش از 37 میلیون و 806 تن کالا به ارزش 15 میلیارد و 83 میلیون دلار از گمرکات این استان در سال گذشته خبر داد.
بیش از 15 میلیارد دلار کالا از گمرکات استان بوشهر صادر شد

View more posts from this author