بیش از 180 نفر در مسابقات استانی پرورش اندام شرکت کردند

بیش از 180 نفر در مسابقات استانی پرورش اندام شرکت کردند
سرپرست هیئت بدنسازی و پرورش اندام خوزستان گفت: مسابقات باشگاه‌های خوزستان روز جمعه 4 اسفندماه در اهواز برگزار شد که بیش از 180 نفر در این مسابقات شرکت کردند.

بیش از 180 نفر در مسابقات استانی پرورش اندام شرکت کردند

سرپرست هیئت بدنسازی و پرورش اندام خوزستان گفت: مسابقات باشگاه‌های خوزستان روز جمعه 4 اسفندماه در اهواز برگزار شد که بیش از 180 نفر در این مسابقات شرکت کردند.
بیش از 180 نفر در مسابقات استانی پرورش اندام شرکت کردند

View more posts from this author