بیش از 20 هزار مسافر نوروزی به بانه سفر کردند

بیش از 20 هزار مسافر نوروزی به بانه سفر کردند
فرماندار بانه از ورود بیش از 20 هزار مسافر و گردشگر در 2 روز اخیر به این شهرستان خبر داد و گفت: یک‌هزار و 600 نفر از این تعداد اسکان یافتند.

بیش از 20 هزار مسافر نوروزی به بانه سفر کردند

فرماندار بانه از ورود بیش از 20 هزار مسافر و گردشگر در 2 روز اخیر به این شهرستان خبر داد و گفت: یک‌هزار و 600 نفر از این تعداد اسکان یافتند.
بیش از 20 هزار مسافر نوروزی به بانه سفر کردند

دانلود فیلم

آگهی استخدام

View more posts from this author