بیش از 200 طرح توسعه‌ای در عتبات عالیات عراق اجرایی می‌شود

بیش از 200 طرح توسعه‌ای در عتبات عالیات عراق اجرایی می‌شود
جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: بیش از 200 طرح توسعه‌ای در شهرهای نجف، کربلا، سامراء و کاظمین در دست اقدام است.

بیش از 200 طرح توسعه‌ای در عتبات عالیات عراق اجرایی می‌شود

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: بیش از 200 طرح توسعه‌ای در شهرهای نجف، کربلا، سامراء و کاظمین در دست اقدام است.
بیش از 200 طرح توسعه‌ای در عتبات عالیات عراق اجرایی می‌شود

View more posts from this author