بیش از 3 میلیون عدد مواد محترقه در قرچک کشف شد/ 29 نفر دستگیر شدند

بیش از 3 میلیون عدد مواد محترقه در قرچک کشف شد/ 29 نفر دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: بیش از 3 میلیون عدد مواد محترقه که برای چهارشنبه آخر سال وارد قرچک شده بود، کشف شد.

بیش از 3 میلیون عدد مواد محترقه در قرچک کشف شد/ 29 نفر دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: بیش از 3 میلیون عدد مواد محترقه که برای چهارشنبه آخر سال وارد قرچک شده بود، کشف شد.
بیش از 3 میلیون عدد مواد محترقه در قرچک کشف شد/ 29 نفر دستگیر شدند

View more posts from this author