بیش از 3 میلیون و 360 هزار مسافر از جاذبه‌های گردشگری گلستان بازدید کردند

بیش از 3 میلیون و 360 هزار مسافر از جاذبه‌های گردشگری گلستان بازدید کردند
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان با اشاره به رشد آمار بازدید از تاریخ 27 اسفند 96 لغایت 8 فروردین 97 گفت: تاکنون بیش از 3 میلیون و 360 هزار مسافر و گردشگر از ظرفیت‌های گردشگری استان همیشه سرسبز گلستان بازدید کردند.

بیش از 3 میلیون و 360 هزار مسافر از جاذبه‌های گردشگری گلستان بازدید کردند

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان با اشاره به رشد آمار بازدید از تاریخ 27 اسفند 96 لغایت 8 فروردین 97 گفت: تاکنون بیش از 3 میلیون و 360 هزار مسافر و گردشگر از ظرفیت‌های گردشگری استان همیشه سرسبز گلستان بازدید کردند.
بیش از 3 میلیون و 360 هزار مسافر از جاذبه‌های گردشگری گلستان بازدید کردند

View more posts from this author