بیمارستان 250 تختخوابی کوهدشت کلنگ‌زنی می‌شود/ برطرف شدن مشکل مسدودی سد معشوره

بیمارستان 250 تختخوابی کوهدشت کلنگ‌زنی می‌شود/ برطرف شدن مشکل مسدودی سد معشوره
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بیمارستان 250 تختخوابی کوهدشت کلنگ‌زنی می‌شود.

بیمارستان 250 تختخوابی کوهدشت کلنگ‌زنی می‌شود/ برطرف شدن مشکل مسدودی سد معشوره

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بیمارستان 250 تختخوابی کوهدشت کلنگ‌زنی می‌شود.
بیمارستان 250 تختخوابی کوهدشت کلنگ‌زنی می‌شود/ برطرف شدن مشکل مسدودی سد معشوره

View more posts from this author