بیکاری، رکود بخش صنعت و تولید و کم آبی از مهمترین معضلات گلستان است

بیکاری، رکود بخش صنعت و تولید و کم آبی از مهمترین معضلات گلستان است
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: بیکاری، رکود بخش صنعت و تولید، کم‌آبی و به صرفه نبودن کشاورزی و آسیب‌های جدی زیست محیطی از مهمترین معضلات استان گلستان است.

بیکاری، رکود بخش صنعت و تولید و کم آبی از مهمترین معضلات گلستان است

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: بیکاری، رکود بخش صنعت و تولید، کم‌آبی و به صرفه نبودن کشاورزی و آسیب‌های جدی زیست محیطی از مهمترین معضلات استان گلستان است.
بیکاری، رکود بخش صنعت و تولید و کم آبی از مهمترین معضلات گلستان است

اس ام اس جدید

View more posts from this author