بی‌توجهی به بخش بهداشت و درمان هرمزگان در سایه سیاسی‌کاری/ نیاز بخش‌های درمانی هرمزگان به نوسازی و بهسازی اساسی

بی‌توجهی به بخش بهداشت و درمان هرمزگان در سایه سیاسی‌کاری/ نیاز بخش‌های درمانی هرمزگان به نوسازی و بهسازی اساسی
نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از بیمارستان کودکان بندرعباس گفت: طی یکی دو سال اخیر به علت سیاسی‌کاری‌ها به بخش بهداشت و درمان استان بی‌توجهی شده است و در این زمینه کمبودهای چشمگیری وجود دارد.

بی‌توجهی به بخش بهداشت و درمان هرمزگان در سایه سیاسی‌کاری/ نیاز بخش‌های درمانی هرمزگان به نوسازی و بهسازی اساسی

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از بیمارستان کودکان بندرعباس گفت: طی یکی دو سال اخیر به علت سیاسی‌کاری‌ها به بخش بهداشت و درمان استان بی‌توجهی شده است و در این زمینه کمبودهای چشمگیری وجود دارد.
بی‌توجهی به بخش بهداشت و درمان هرمزگان در سایه سیاسی‌کاری/ نیاز بخش‌های درمانی هرمزگان به نوسازی و بهسازی اساسی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author