بی‌رغبتی رانندگان دهدشت در نوسازی تاکسی‌های فرسوده

بی‌رغبتی رانندگان دهدشت در نوسازی تاکسی‌های فرسوده
رئیس تاکسیرانی کهگیلویه با بیان این‌که رانندگان تاکسی از طرح نوسازی استقبال نمی‌کنند، گفت: نوع خودروی جایگزین و بالا بودن مابه‌التفاوت پرداختی از موانع نوسازی است.

بی‌رغبتی رانندگان دهدشت در نوسازی تاکسی‌های فرسوده

رئیس تاکسیرانی کهگیلویه با بیان این‌که رانندگان تاکسی از طرح نوسازی استقبال نمی‌کنند، گفت: نوع خودروی جایگزین و بالا بودن مابه‌التفاوت پرداختی از موانع نوسازی است.
بی‌رغبتی رانندگان دهدشت در نوسازی تاکسی‌های فرسوده

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author