تأمین آب همدان با اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت/ تأمین 8 میلیون مترمکعب آب

تأمین آب همدان با اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت/ تأمین 8 میلیون مترمکعب آب
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای همدان با بیان اینکه برای تأمین آب همدان طرح‌های کوتاه‌مدت در استان اجرا شد، گفت: با راه‌اندازی تصفیه‌خانه عباس‌آباد، انتقال آب از دره مرادبیگ و رودخانه ماکو 8 میلیون مترمکعب آب تأمین شد.

تأمین آب همدان با اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت/ تأمین 8 میلیون مترمکعب آب

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای همدان با بیان اینکه برای تأمین آب همدان طرح‌های کوتاه‌مدت در استان اجرا شد، گفت: با راه‌اندازی تصفیه‌خانه عباس‌آباد، انتقال آب از دره مرادبیگ و رودخانه ماکو 8 میلیون مترمکعب آب تأمین شد.
تأمین آب همدان با اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت/ تأمین 8 میلیون مترمکعب آب

بک لینک رنک 7

bluray movie download

View more posts from this author