تابستان بارانی می‌شود/ پیش‌بینی کاهش دمای هوا در لرستان

تابستان بارانی می‌شود/ پیش‌بینی کاهش دمای هوا در لرستان
مدیرکل هواشناسی لرستان از بارش باران در روزهای آتی خبر داد.

تابستان بارانی می‌شود/ پیش‌بینی کاهش دمای هوا در لرستان

مدیرکل هواشناسی لرستان از بارش باران در روزهای آتی خبر داد.
تابستان بارانی می‌شود/ پیش‌بینی کاهش دمای هوا در لرستان

View more posts from this author