تامین 80 درصدی نیاز بیش از 60 تیم سپاهان از کالای ایرانی

تامین 80 درصدی نیاز بیش از 60 تیم سپاهان از کالای ایرانی
سرپرست باشگاه فولاد مبارکه سپاهان گفت: در فصل آینده 70 تا 80 درصد از محصولات‌مان را از کالاهای ایرانی تامین کنیم.

تامین 80 درصدی نیاز بیش از 60 تیم سپاهان از کالای ایرانی

سرپرست باشگاه فولاد مبارکه سپاهان گفت: در فصل آینده 70 تا 80 درصد از محصولات‌مان را از کالاهای ایرانی تامین کنیم.
تامین 80 درصدی نیاز بیش از 60 تیم سپاهان از کالای ایرانی

View more posts from this author