تاکنون خسارتی از زلزله کوهبنان گزارش نشده است/ تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند

تاکنون خسارتی از زلزله کوهبنان گزارش نشده است/ تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند
فرماندار کوهبنان گفت: تاکنون گزارشی از بروز خسارات بر اثر زلزله 4.2 ریشتری در مرز کوهبنان و بهاباد یزد نداشته‌ایم.

تاکنون خسارتی از زلزله کوهبنان گزارش نشده است/ تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند

فرماندار کوهبنان گفت: تاکنون گزارشی از بروز خسارات بر اثر زلزله 4.2 ریشتری در مرز کوهبنان و بهاباد یزد نداشته‌ایم.
تاکنون خسارتی از زلزله کوهبنان گزارش نشده است/ تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند

View more posts from this author