تبدیل شدن طبیعت یاسوج به آرامستان زنگ خطری برای مسؤولان

تبدیل شدن طبیعت یاسوج به آرامستان زنگ خطری برای مسؤولان
رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج تبدیل شدن طبیعت یاسوج به آرامستان را از دیگر مشکلات این شهر عنوان کرد و گفت: رشد بی‌‌رویه آرامستان‌ها زنگ خطری برای این شهر محسوب می‌شود که این وضعیت حاد را بارها به مسؤولان مربوطه استانی اعلام کردیم.

تبدیل شدن طبیعت یاسوج به آرامستان زنگ خطری برای مسؤولان

رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج تبدیل شدن طبیعت یاسوج به آرامستان را از دیگر مشکلات این شهر عنوان کرد و گفت: رشد بی‌‌رویه آرامستان‌ها زنگ خطری برای این شهر محسوب می‌شود که این وضعیت حاد را بارها به مسؤولان مربوطه استانی اعلام کردیم.
تبدیل شدن طبیعت یاسوج به آرامستان زنگ خطری برای مسؤولان

خرید بک لینک

bluray movie download

View more posts from this author