تجلیل از عوامل فیلم «ممیرو» در دهدشت

تجلیل از عوامل فیلم «ممیرو» در دهدشت
با حضور غلامرضا تاجگردون و مسئولان استانی از عوامل فیلم «ممیرو» تجلیل شد.

تجلیل از عوامل فیلم «ممیرو» در دهدشت

با حضور غلامرضا تاجگردون و مسئولان استانی از عوامل فیلم «ممیرو» تجلیل شد.
تجلیل از عوامل فیلم «ممیرو» در دهدشت

مرجع سلامتی

خبرگذاری اصفحان

View more posts from this author