تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل اداره‌کل صنعت کرمانشاه

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل اداره‌کل صنعت کرمانشاه
تجمع اعتراضی دانشجویان کرمانشاهی در پی سیاست‌های نامطلوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فردا ساعت 11 الی 13 برگزار می‌شود.

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل اداره‌کل صنعت کرمانشاه

تجمع اعتراضی دانشجویان کرمانشاهی در پی سیاست‌های نامطلوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فردا ساعت 11 الی 13 برگزار می‌شود.
تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل اداره‌کل صنعت کرمانشاه

فروش بک لینک

موسیقی

View more posts from this author