تجمع اعتراض‌آمیز مردم در برابر استانداری ایلام

تجمع اعتراض‌آمیز مردم در برابر استانداری ایلام
در اعتراض به فقدان توجه مسؤولان به رفع بارش ریزگردها شماری از مردم تجمع اعتراض‌آمیزی را در برابر استانداری ایلام برپا کردند.

تجمع اعتراض‌آمیز مردم در برابر استانداری ایلام

در اعتراض به فقدان توجه مسؤولان به رفع بارش ریزگردها شماری از مردم تجمع اعتراض‌آمیزی را در برابر استانداری ایلام برپا کردند.
تجمع اعتراض‌آمیز مردم در برابر استانداری ایلام

ganool review

View more posts from this author