تجمع بزرگ هفتم تیر در مهدی‌شهر برگزار می‌شود

تجمع بزرگ هفتم تیر در مهدی‌شهر برگزار می‌شود
دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مهدی‌شهر از برگزاری تجمع بزرگ هفتم تیر با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در این شهرستان خبر داد.

تجمع بزرگ هفتم تیر در مهدی‌شهر برگزار می‌شود

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مهدی‌شهر از برگزاری تجمع بزرگ هفتم تیر با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در این شهرستان خبر داد.
تجمع بزرگ هفتم تیر در مهدی‌شهر برگزار می‌شود

گوشی موبایل

View more posts from this author