تجمع لنج‌داران و ملوانان استان بوشهر/ بازنگری برخی قوانین درباره کالاهای ته‌لنجی ضروریست

تجمع لنج‌داران و ملوانان استان بوشهر/ بازنگری برخی قوانین درباره کالاهای ته‌لنجی ضروریست
با ارائه دستورالعمل جدید دولت مبنی بر نوع و میزان تخلیه کالاهای وارداتی در قالب ته‌لنجی امروز چند تجمع صنفی در برخی نقاط استان بوشهر انجام شد.

تجمع لنج‌داران و ملوانان استان بوشهر/ بازنگری برخی قوانین درباره کالاهای ته‌لنجی ضروریست

با ارائه دستورالعمل جدید دولت مبنی بر نوع و میزان تخلیه کالاهای وارداتی در قالب ته‌لنجی امروز چند تجمع صنفی در برخی نقاط استان بوشهر انجام شد.
تجمع لنج‌داران و ملوانان استان بوشهر/ بازنگری برخی قوانین درباره کالاهای ته‌لنجی ضروریست
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview

View more posts from this author