تجمع کارگران شرکت آلومینیوم‌المهدی هرمزآل مقابل استانداری هرمزگان+تصاویر

تجمع کارگران شرکت آلومینیوم‌المهدی هرمزآل مقابل استانداری هرمزگان+تصاویر
حدود یک‌هزار نفر از کارگران شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل به‌همراه خانواده‌هایشان و جمع کثیری از شهروندان هرمزگانی صبح امروز چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت‌ماه در مقابل استانداری هرمزگان دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند.

تجمع کارگران شرکت آلومینیوم‌المهدی هرمزآل مقابل استانداری هرمزگان+تصاویر

حدود یک‌هزار نفر از کارگران شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل به‌همراه خانواده‌هایشان و جمع کثیری از شهروندان هرمزگانی صبح امروز چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت‌ماه در مقابل استانداری هرمزگان دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند.
تجمع کارگران شرکت آلومینیوم‌المهدی هرمزآل مقابل استانداری هرمزگان+تصاویر

بک لینک رنک 7

bluray movie download

View more posts from this author