تجهیز ورزشگاه‌های شاهین‌شهر و خورزوق به چمن مصنوعی

تجهیز ورزشگاه‌های شاهین‌شهر و خورزوق به چمن مصنوعی
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: ورزشگاه‌های شهرهای شاهین‌شهر و خورزوق با موافقت وزیر ورزش و جوانان سال آینده دارای زمین چمن مصنوعی خواهند شد.

تجهیز ورزشگاه‌های شاهین‌شهر و خورزوق به چمن مصنوعی

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: ورزشگاه‌های شهرهای شاهین‌شهر و خورزوق با موافقت وزیر ورزش و جوانان سال آینده دارای زمین چمن مصنوعی خواهند شد.
تجهیز ورزشگاه‌های شاهین‌شهر و خورزوق به چمن مصنوعی

View more posts from this author