تجهیز کتابخانه قرآن و عترت ارومیه به رسانه‌های دیجیتال

تجهیز کتابخانه قرآن و عترت ارومیه به رسانه‌های دیجیتال
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: تجهیز کتابخانه قرآن و عترت ارومیه به رسانه‌های دیجیتال عملیاتی شد.

تجهیز کتابخانه قرآن و عترت ارومیه به رسانه‌های دیجیتال

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: تجهیز کتابخانه قرآن و عترت ارومیه به رسانه‌های دیجیتال عملیاتی شد.
تجهیز کتابخانه قرآن و عترت ارومیه به رسانه‌های دیجیتال

بک لینک رنک 6

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author