تحقق اقتصادمقاومتی و اشتغال مولد حرکت جهادی می‌خواهد/ حضور 1600 دانشجو در روستاها

تحقق اقتصادمقاومتی و اشتغال مولد حرکت جهادی می‌خواهد/ حضور 1600 دانشجو در روستاها
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اردبیل گفت: در تحقق اقتصادمقاومتی و اشتغال مولد، ما به یک حرکت و اقدام جهادی نیازمندیم تا بتوانیم از دالان مشکلات و گرفتاری‌ها نجات پیدا کنیم.

تحقق اقتصادمقاومتی و اشتغال مولد حرکت جهادی می‌خواهد/ حضور 1600 دانشجو در روستاها

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اردبیل گفت: در تحقق اقتصادمقاومتی و اشتغال مولد، ما به یک حرکت و اقدام جهادی نیازمندیم تا بتوانیم از دالان مشکلات و گرفتاری‌ها نجات پیدا کنیم.
تحقق اقتصادمقاومتی و اشتغال مولد حرکت جهادی می‌خواهد/ حضور 1600 دانشجو در روستاها

دانلود آهنگ جدید

View more posts from this author