تحويل سال نو در حرم مطهر رضوى

تحويل سال نو در حرم مطهر رضوى
مراسم تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی با حضور گسترده زائر و مجاور در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

تحويل سال نو در حرم مطهر رضوى

مراسم تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی با حضور گسترده زائر و مجاور در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
تحويل سال نو در حرم مطهر رضوى

View more posts from this author