تخریب کامل نمایشگاه بهاره شهر احمدسرگوراب براثر وزش باد شدید/ بیش از 80 درصد غرفه‌داران مددجویان کمیته امداد و بهزیستی‌اند

تخریب کامل نمایشگاه بهاره شهر احمدسرگوراب براثر وزش باد شدید/ بیش از 80 درصد غرفه‌داران مددجویان کمیته امداد و بهزیستی‌اند
عضو شورای اسلامی شهر احمدسرگوراب از تخریب کامل نمایشگاه بهاره شهر احمدسرگوراب براثر وزش باد شدید خبر داد و گفت: بیش از 80 درصد غرفه‌داران مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند و جبران خسارت اموال غرفه‌داران ضرورت دارد.

تخریب کامل نمایشگاه بهاره شهر احمدسرگوراب براثر وزش باد شدید/ بیش از 80 درصد غرفه‌داران مددجویان کمیته امداد و بهزیستی‌اند

عضو شورای اسلامی شهر احمدسرگوراب از تخریب کامل نمایشگاه بهاره شهر احمدسرگوراب براثر وزش باد شدید خبر داد و گفت: بیش از 80 درصد غرفه‌داران مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند و جبران خسارت اموال غرفه‌داران ضرورت دارد.
تخریب کامل نمایشگاه بهاره شهر احمدسرگوراب براثر وزش باد شدید/ بیش از 80 درصد غرفه‌داران مددجویان کمیته امداد و بهزیستی‌اند

View more posts from this author