تخصصی‌تر شدن عملیات جست‌وجوی پیکر جانباختگان سانحه هوایی/ انتقال 48 بسته از بقایای پیکر مطهر مسافران آسمان به پایین قله

تخصصی‌تر شدن عملیات جست‌وجوی پیکر جانباختگان سانحه هوایی/ انتقال 48 بسته از بقایای پیکر مطهر مسافران آسمان به پایین قله
معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای عملیات جست‌وجو در ارتفاعات دنا تاکنون 48 بسته از بقایای پیکر جانباختگان به پایین قله منتقل شده است.

تخصصی‌تر شدن عملیات جست‌وجوی پیکر جانباختگان سانحه هوایی/ انتقال 48 بسته از بقایای پیکر مطهر مسافران آسمان به پایین قله

معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای عملیات جست‌وجو در ارتفاعات دنا تاکنون 48 بسته از بقایای پیکر جانباختگان به پایین قله منتقل شده است.
تخصصی‌تر شدن عملیات جست‌وجوی پیکر جانباختگان سانحه هوایی/ انتقال 48 بسته از بقایای پیکر مطهر مسافران آسمان به پایین قله

View more posts from this author