تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور به استاندار تفویض شده است

تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور به استاندار تفویض شده است
منتخب مردم شهرستان‌های کهنوج، منوجان، قلعه‌گنج، فاریاب و رودبار جنوب در مجلس شورای اسلامی گفت: تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور به استاندار کرمان تفویض شده است.

تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور به استاندار تفویض شده است

منتخب مردم شهرستان‌های کهنوج، منوجان، قلعه‌گنج، فاریاب و رودبار جنوب در مجلس شورای اسلامی گفت: تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور به استاندار کرمان تفویض شده است.
تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور به استاندار تفویض شده است

فروش بک لینک

اسکای نیوز

View more posts from this author