تخصیص 20 میلیون تومان به جشنواره هنرهای تجسمی کبودراهنگ

تخصیص 20 میلیون تومان به جشنواره هنرهای تجسمی کبودراهنگ
رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی کبودراهنگ با تأکید بر اینکه بیش از 20 میلیون تومان برای برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در کبودراهنگ اختصاص یافته است، گفت: این اعتبار بسیار کم بوده و نمی‌تواند جوابگوی برگزاری این جشنواره باشد.

تخصیص 20 میلیون تومان به جشنواره هنرهای تجسمی کبودراهنگ

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی کبودراهنگ با تأکید بر اینکه بیش از 20 میلیون تومان برای برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در کبودراهنگ اختصاص یافته است، گفت: این اعتبار بسیار کم بوده و نمی‌تواند جوابگوی برگزاری این جشنواره باشد.
تخصیص 20 میلیون تومان به جشنواره هنرهای تجسمی کبودراهنگ

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author