تخصیص 360 میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید در چهارمحال و بختیاری

تخصیص 360 میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 360 میلیارد تومان تسهیلات به تولید در این استان اختصاص داده شده است.

تخصیص 360 میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 360 میلیارد تومان تسهیلات به تولید در این استان اختصاص داده شده است.
تخصیص 360 میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید در چهارمحال و بختیاری

فروش بک لینک

سپهر نیوز

View more posts from this author