تخفیف 30 درصدی میادین میوه و تره‌بار در دهه فجر

تخفیف 30 درصدی میادین میوه و تره‌بار در دهه فجر
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار تهران با بیان اینکه تخفیف 30 درصدی میادین میوه و تره‌بار به رونق بازار کمک می‌کند، گفت: این تخفیف ویژه دهه مبارک فجر است.

تخفیف 30 درصدی میادین میوه و تره‌بار در دهه فجر

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار تهران با بیان اینکه تخفیف 30 درصدی میادین میوه و تره‌بار به رونق بازار کمک می‌کند، گفت: این تخفیف ویژه دهه مبارک فجر است.
تخفیف 30 درصدی میادین میوه و تره‌بار در دهه فجر

View more posts from this author