تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان چشمگیر است/ عملکرد وزیر آموزش و پرورش راضی‌کننده نیست

تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان چشمگیر است/ عملکرد وزیر آموزش و پرورش راضی‌کننده نیست
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان چشمگیر است، گفت: عملکرد وزیر آموزش و پرورش غیرقابل قبول بوده و راضی‌کننده نیست.

تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان چشمگیر است/ عملکرد وزیر آموزش و پرورش راضی‌کننده نیست

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان چشمگیر است، گفت: عملکرد وزیر آموزش و پرورش غیرقابل قبول بوده و راضی‌کننده نیست.
تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان چشمگیر است/ عملکرد وزیر آموزش و پرورش راضی‌کننده نیست

View more posts from this author