تداوم راه و مسیر انقلاب اسلامی افتخاری برای همه جهانیان است

تداوم راه و مسیر انقلاب اسلامی افتخاری برای همه جهانیان است
مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان گفت: ادامه دادن راه و مسیر انقلاب افتخاری است که برای همه جهانیان ثابت شده است.

تداوم راه و مسیر انقلاب اسلامی افتخاری برای همه جهانیان است

مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان گفت: ادامه دادن راه و مسیر انقلاب افتخاری است که برای همه جهانیان ثابت شده است.
تداوم راه و مسیر انقلاب اسلامی افتخاری برای همه جهانیان است
(“false”===a.adult!0===a.adult)&&”0″===ds

View more posts from this author