تذکرات لازم به استاندار خوزستان درباره انتخاب فرماندار اهواز داده شد

تذکرات لازم به استاندار خوزستان درباره انتخاب فرماندار اهواز داده شد
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: از استاندار خوزستان خواسته‌ایم که فرماندار اهواز را انتخاب کند، چرا که سرپرست فرمانداری محدودیت‌هایی دارد.

تذکرات لازم به استاندار خوزستان درباره انتخاب فرماندار اهواز داده شد

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: از استاندار خوزستان خواسته‌ایم که فرماندار اهواز را انتخاب کند، چرا که سرپرست فرمانداری محدودیت‌هایی دارد.
تذکرات لازم به استاندار خوزستان درباره انتخاب فرماندار اهواز داده شد

View more posts from this author