ترافیک روان در محور فیروزکوه/ اعمال محدودیت‌های ترافیکی در روز جمعه

ترافیک روان در محور فیروزکوه/ اعمال محدودیت‌های ترافیکی در روز جمعه
فرمانده پلیس‌راه دماوند- فیروزکوه با بیان اینکه ترافیک در محور فیروزکوه روان است، گفت: در روز جمعه محدودیت‌های ترافیکی در این محور اعمال خواهد شد.

ترافیک روان در محور فیروزکوه/ اعمال محدودیت‌های ترافیکی در روز جمعه

فرمانده پلیس‌راه دماوند- فیروزکوه با بیان اینکه ترافیک در محور فیروزکوه روان است، گفت: در روز جمعه محدودیت‌های ترافیکی در این محور اعمال خواهد شد.
ترافیک روان در محور فیروزکوه/ اعمال محدودیت‌های ترافیکی در روز جمعه

View more posts from this author