ترافیک سنگین اما روان در محورهای هراز و فیروزکوه/ هراز دوطرفه شد

ترافیک سنگین اما روان در محورهای هراز و فیروزکوه/ هراز دوطرفه شد
فرمانده پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک سنگین اما روان در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد و گفت: جاده هراز دوطرفه شد.

ترافیک سنگین اما روان در محورهای هراز و فیروزکوه/ هراز دوطرفه شد

فرمانده پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک سنگین اما روان در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد و گفت: جاده هراز دوطرفه شد.
ترافیک سنگین اما روان در محورهای هراز و فیروزکوه/ هراز دوطرفه شد

بک لینک

View more posts from this author