ترافیک سنگین در راه‌های مواصلاتی استان البرز/ محور جنوب به شمال کرج- چالوس پر حجم است

ترافیک سنگین در راه‌های مواصلاتی استان البرز/ محور جنوب به شمال کرج- چالوس پر حجم است
رئیس پلیس‌راه استان البرز گفت: با توجه به روند مسافرت‌های نوروزی پیش‌بینی می‌شود ترافیک سنگینی بر تمامی مسیرهای مواصلاتی استان البرز حاکم شود.

ترافیک سنگین در راه‌های مواصلاتی استان البرز/ محور جنوب به شمال کرج- چالوس پر حجم است

رئیس پلیس‌راه استان البرز گفت: با توجه به روند مسافرت‌های نوروزی پیش‌بینی می‌شود ترافیک سنگینی بر تمامی مسیرهای مواصلاتی استان البرز حاکم شود.
ترافیک سنگین در راه‌های مواصلاتی استان البرز/ محور جنوب به شمال کرج- چالوس پر حجم است

View more posts from this author