ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه

ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه
رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: ترافیک شمال به جنوب محورهای شرق استان سنگین و جنوب به شمال نیمه‌سنگین در جریان است.

ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: ترافیک شمال به جنوب محورهای شرق استان سنگین و جنوب به شمال نیمه‌سنگین در جریان است.
ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه

View more posts from this author