ترافیک سنگین در محور فیروزکوه/ انسداد محور هراز همچنان ادامه دارد

ترافیک سنگین در محور فیروزکوه/ انسداد محور هراز همچنان ادامه دارد
فرمانده پلیس‌راه دماوند ـ فیروزکوه از ترافیک سنگین در این محور با توجه به انسداد محور هراز خبر داد.

ترافیک سنگین در محور فیروزکوه/ انسداد محور هراز همچنان ادامه دارد

فرمانده پلیس‌راه دماوند ـ فیروزکوه از ترافیک سنگین در این محور با توجه به انسداد محور هراز خبر داد.
ترافیک سنگین در محور فیروزکوه/ انسداد محور هراز همچنان ادامه دارد

دانلود فیلم جدید

صبحانه

View more posts from this author