ترافیک سنگین در محور هراز

ترافیک سنگین در محور هراز
رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: تردد انواع وسایل نقلیه در لاین‌های رفت و برگشت محور هراز با ترافیک سنگین همراه است و تردد خودروها به کندی صورت می‌گیرد.

ترافیک سنگین در محور هراز

رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: تردد انواع وسایل نقلیه در لاین‌های رفت و برگشت محور هراز با ترافیک سنگین همراه است و تردد خودروها به کندی صورت می‌گیرد.
ترافیک سنگین در محور هراز

View more posts from this author