ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه/ هراز تا 2 بامداد یکطرفه است

ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه/ هراز تا 2 بامداد یکطرفه است
رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: در حال حاضر تردد انواع وسایل نقلیه در محورهای هراز و فیروزکوه سنگین در جریان است.

ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه/ هراز تا 2 بامداد یکطرفه است

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: در حال حاضر تردد انواع وسایل نقلیه در محورهای هراز و فیروزکوه سنگین در جریان است.
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه/ هراز تا 2 بامداد یکطرفه است

View more posts from this author